Αρχική Σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Πρόσφατα Νέα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ_BUSINESS ENGLISH ΚΑΙ INSURANCE ENGLISH_έναρξη 10/9/2020

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ_BUSINESS ENGLISH ΚΑΙ INSURANCE ENGLISH_έναρξη 10/9/2020

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

 

Παρουσίαση και έναρξη διαδικτυακού Προγράμματος: Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου, 16.00-18.00

 

Περιγραφή και Θεματολογία
Η Αγγλική Γλώσσα αποτελεί τον πλέον σημαντικό «μοχλό» ανάπτυξης της διεθνούς επικοινωνίας μας και προάγει τις δυνατότητες μας να κινηθούμε αποτελεσματικά στον σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο «κόσμο» των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, η επικοινωνία στη Διεθνή Ασφαλιστική Αγορά, έχει και αυτή ως «διαβατήριο» της, την άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.  Μόνο που αυτό δεν φθάνει, καθώς η επιχειρησιακή και η ασφαλιστική ορολογία είναι εξαιρετικά εξειδικευμένες, απαιτητικές και εκτεταμένες σε πλείστα όσα πεδία εφαρμογής και ανάπτυξης της ευρύτερης οικονομικής και της ειδικότερης ασφαλιστικής δραστηριότητας.  Επομένως, η άρτια και βαθιά γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, της  επιχειρησιακής και ασφαλιστικής ορολογίας της, των εννοιών της και του περιεχομένου της, καθώς και η δυνατότητα άψογης έκφρασης και διατύπωσής της, συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση περαιτέρω επαύξησης της επαγγελματικής επάρκειας των Στελεχών Επιχειρήσεων και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας, αλλά και σημαντικότατο μέλημα τους.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διευκολύνει πολύ την επικοινωνία Στελεχών Επιχειρήσεων και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στην Αγγλική Γλώσσα, αφού εστιάζει το ενδιαφέρον του στην εκμάθηση της επιχειρησιακής και της ασφαλιστικής ορολογίας και στη διατύπωση τους, κατά τρόπο ακριβή, επαρκή και σωστό.

Η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, έχει ανά εκπαιδευτικό επίπεδο, ως εξής:

 

 • 1ο Μαθησιακό Επίπεδο
Basic English Language Level
2o Μαθησιακό Επίπεδο
Intermediate English Language Level
3o Μαθησιακό Επίπεδο
Advanced English Language Level
4o Μαθησιακό Επίπεδο
Business English Level
5ο Μαθησιακό Επίπεδο
Insurance English Level

Οι σπουδαστές του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, μπορούν να ενταχθούν στο κατάλληλο μαθησιακό επίπεδο του ενδιαφέροντός τους, είτε κατόπιν επιλογής τους, στηριζόμενης στην αντίληψή τους περί του επιπέδου επάρκειάς τους στην Αγγλική Γλώσσα, είτε, πιο σωστά, κατόπιν ειδικού test αξιολόγησης γνώσεων, υπό την αιγίδα της LINGUAPHONE.

 

Μαθησιακό Μοντέλο
Το μαθησιακό μοντέλο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό και ευέλικτο, αφού αξιοποιεί τα πλέον σύγχρονα εκπαιδευτικά «εργαλεία» εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας και της ορολογίας της, τα πλέον καινοτομικά συστήματα προσομοίωσης «ζωντανών» συνθηκών εκμάθησης Ξένων Γλωσσών, αποδοτικές μεθόδους μαθησιακής διάδρασης και πλήρεις δυνατότητες καθοδήγησης των σπουδαστών από εμπειρότατους και εξειδικευμένους Καθηγητές της Αγγλικής Γλώσσας και της ορολογίας της. Η ευελιξία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος συνίσταται στην υλοποίησή του σε περιβάλλον ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning, στοιχείο που επιτρέπει στο εκπαιδευτικό κοινό να επιλέγει τις ημέρες και τις ώρες ενασχόλησής του με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, κατά τη βούλησή του και τις χρονικές δυνατότητές του.

 

Διάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Κάθε μαθησιακό επίπεδο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος ολοκληρώνεται κατά τον ρυθμό απόδοσης καθενός εκ των εκπαιδευομένων, ξεχωριστά και αναλόγως των «επενδυόμενων» ωρών ενασχόλησης με τις εκπαιδευτικές και τις εξεταστικές απαιτήσεις του. Ενδεικτικά και κατά μέσον όρο, κάθε Μαθησιακό Επίπεδο εμπεριέχει διδακτέα ύλη η οποία μπορεί να αφομοιωθεί εντός πενήντα (50) ωρών συστηματικής ενασχόλησης με τις εκπαιδευτικές και εξεταστικές απαιτήσεις της. Ο εν λόγω χρόνος ενασχόλησης εξαρτάται από τη συστηματική προσέγγιση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, από κάθε εκπαιδευόμενο, ξεχωριστά. Σε κάθε περίπτωση, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα παραμείνει «ανοικτό» και στη διάθεση καθενός εκ των εκπαιδευομένων του, έως ότου τα μαθησιακά του επίπεδα ολοκληρωθούν από τους σπουδαστές του.

 

Ψηφιακή Πρόσβαση στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Οι σπουδαστές του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα λάβουν ειδικούς κωδικούς πρόσβασης στο ψηφιακό περιβάλλον διεξαγωγής του Προγράμματος, οι οποίοι θα παραμείνουν στη διάθεσή τους, έως την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών και εξεταστικών απαιτήσεών του.

 

Σε ποιους απευθύνεται
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:
α. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών, Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και Τραπεζών, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν τις γνώσεις τους στην Αγγλική Γλώσσα, να τις πιστοποιήσουν και, επομένως, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, την απόδοση της εργασίας τους και τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξής τους.
β. Ομοίως, Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν περαιτέρω την επάρκειά τους στη λειτουργική αξιοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας, της επιχειρησιακής ορολογίας και, πρωτίστως, της ασφαλιστικής, ώστε να διαπλατύνουν τους ασφαλιστικούς τους ορίζοντες και να μπορούν να διεισδύουν αποτελεσματικά στις ξενόγλωσσες πελατειακές αγορές της Χώρας μας και του Εξωτερικού.
Ειδικότερα:
γ. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών που επικοινωνούν με αλλοδαπούς ομολόγους τους και επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω ή να ισχυροποιήσουν την ικανότητα έκφρασης του επιχειρησιακού και ασφαλιστικού λεξιλογίου τους στην Αγγλική Γλώσσα.
δ. Στελέχη και Υπαλλήλους Ασφαλιστικών Εταιρειών που έχουν ως καθήκοντα τους τη σύνταξη ασφαλιστικών κειμένων, προτάσεων, προσφορών, μελετών και επιστολών στην Αγγλική Γλώσσα.
ε. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που συναλλάσσονται με αλλοδαπούς πελάτες, νομικά ή φυσικά πρόσωπα και επιθυμούν να διεισδύσουν περισσότερο στην αγγλόγλωσση περιοχή της ασφαλιστικής αγοράς μας.
στ. Στελέχη και Υπαλλήλους Τραπεζών, που διαχειρίζονται θέματα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος και συναλλάσσονται με αγγλόγλωσσους πελάτες τους.
Ευρύτερα:
ζ. Όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ή βελτιώσουν αισθητά την προφορική και γραπτή επάρκειά τους στην Αγγλική Γλώσσα, προς τον σκοπό ενίσχυσης της επαγγελματικής λειτουργικότητάς τους και της εργασιακής τους προοπτικής.

 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους:
α. Να εγγυηθεί στο εκπαιδευτικό κοινό άριστες δυνατότητες πλήρους, αποτελεσματικής και ταχείας εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας, καθώς και της επιχειρησιακής και ασφαλιστικής ορολογίας, κατά τρόπο συστηματικό, λειτουργικό και απολύτως χρηστικό. 
β. Να αναπτύξει, μεταξύ των συμμετεχόντων, πλήρεις δυνατότητες προφορικής και γραπτής διατύπωσης επιχειρησιακών και ασφαλιστικών θεμάτων στην Αγγλική Γλώσσα.
γ. Να επιτρέψει στο εκπαιδευτικό κοινό την προφορική ή γραπτή «μεταφορά» της επιχειρησιακής και της ασφαλιστικής ορολογίας, από την Ελληνική στην Αγγλική Γλώσσα.
δ. Να αξιοποιήσει πιθανή γνώση Αγγλικής Γλώσσας, που ενδεχομένως διαθέτει το εκπαιδευτικό κοινό, ώστε αυτή να ισχυροποιηθεί ακόμη πιο πολύ, να εκταθεί και να εξειδικευθεί στην επιχειρησιακή και την ασφαλιστική ορολογία.
ε. Να βελτιώσει περαιτέρω την εργασιακή ανταγωνιστικότητα του εκπαιδευτικού κοινού, δια της δυνατότητας άψογης επικοινωνιακής «κίνησης» στο διεθνές περιβάλλον της οικονομίας και των επιχειρήσεων, ειδικότερα των ασφαλιστικών.

 

Τίτλοι Σπουδών και Πιστοποιήσεις
Οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα λάβουν, κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισής τους στις εξετάσεις εμπέδωσης του θεματικού αντικειμένου, τα κατάλληλα LINGUAPHONE Certificates or Diplomas in English Language Proficiency, καθώς και τις κατάλληλες πιστοποιήσεις επάρκειας Business English και Insurance English. Οι εν λόγω πιστοποιήσεις τυγχάνουν, ευρείας αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής, μεταξύ των παραγόντων της ασφαλιστικής αγοράς μας, ενώ είναι εντεταγμένες στο θεσμικό πλαίσιο πιστοποίησης γνώσεων Αγγλικής Γλώσσας και εξειδικευμένων τομέων της ορολογίας της.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος και Εκπαιδευτικοί Εισηγητές του Προγράμματος
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο έγκυρος Οργανισμός Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών LINGUAPHONE, ενώ εμπειρότατοι Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι και εξειδικευμένοι Εισηγητές του επιμελούνται του Προγράμματος, συντονίζουν τις ενότητές του, διδάσκουν σε αυτό και καθοδηγούν το εκπαιδευτικό του κοινό, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στο περιεχόμενό του και να ωφελείται από τα θεματικά αντικείμενά του.    

 

Δίδακτρα ανά Μαθησιακό Επίπεδο
Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή
Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή
Μέλη ΕΙΑS ALUMNI SOCIETY
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €50
 
Εξέταστρα Πιστοποίησης ανά Μαθησιακό Επίπεδο: € 20


Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020.


Διαβάστε περισσότερα

 

Αίτηση Συμμετοχής