Σεμινάρια

Φίλτρο Τίτλου 

Προβολή # 
# Τίτλος
1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ VIP ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ_9 & 12/03/2020
2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ_16 & 18/3/2020
3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ RISK MANAGEMENT, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ, EIAS CERTIFIED SPECIALIST in RISK MANAGEMENT AND REINSURANCE_έναρξη 28/1/2020
4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ_28 & 30/1/2020
5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ANTI-MONEY LAUNDERING, AML_Πρόληψη και Αποτροπή Νομιμοποίησης Εσόδων από Έκνομες Δραστηριότητες_3 & 5/2/2019
6 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ_11 & 13.2.2020
7 EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣ, Επιχειρήσεων και Κατοικίας_17 & 19/2/2020
8 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ_18 & 20/2/2020
9 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΣ_20 & 22/1/2020
10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ_13 & 15/1/2020

Σελίδα 1 από 8