Αρχική Σελίδα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια

 

Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια

Το ΕΙΑΣ σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με ένα ολοκληρωμένο σύστημα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα του ευρύτερου ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού τομέα, σε όλα τα επίπεδα γνώσεων και ικανοτήτων, με έμπειρο και καταξιωμένο εκπαιδευτικό δυναμικό  συγκεκριμένα:

  • Φροντιστηριακά προγράμματα για τις εξετάσεις όλων των κατηγοριών, επιπέδων και ειδικοτήτων, υποψηφίων διαμεσολαβητών (υπαλλήλων και στελέχών πιστωτικών ιδρυμάτων) στο πλαίσιο της προβλεπόμενης εκ του νόμου επαγγελματικής πιστοποίησης.
  • In -house εκπαιδευτικά προγράμματα και συμβουλευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ειδικές απαιτήσεις όλων των επιχειρήσεων.
  • Βραχυχρόνια επιμορφωτικά σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, διαλέξεις, εξειδικευμένου χαρακτήρα για  τρέχοντα τεχνικά κλαδικά θέματα της ασφαλιστικής αγοράς καθώς και σεμινάρια σύγχρονου ασφαλιστικού management και πωλήσεων, στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Φίλτρο Τίτλου 

Προβολή # 
# Τίτλος